2.jpg

Comuna

 

ISTORICUL COMUNEI

          Comuna Marasu se situeaza in Insula Mare a Brailei ocupand teritoriul cuprins intre magistrala 212 A ce taie insula in lung si Dunare-Bratul Valciu.Catunul Marasu situat la est de comuna Stancuta pe malul drept al Valciului,intre viroaga Coitoneasa si privalul Zatna si tarlele din Zatna.
Infiintat intre anii 1810-1812 de un anume Dumitru Lipan care ar fi facut primul bordei pe acele vremuri.O dovada despre vechimea acestui catun si despre populatia ce a avut-o este ca locuitorii au simtit si nevoia unei biserici care fiind infiintata(nu se stie cand)din lemn,nuiele si pamant in forma de paraclis,a existat pana in anul 1897-1898, cand s-a distrus din cauza inundatiilor.<<Ca o amintire a acestei biserici se mai pastreaza si astazi(1906-Nae Vasilescu :Expozitia Nationala)o icoana veche,intr-o scorbura de salcie,din mijlocul cimitirului,la care locuitorii isi fac adeseori rugaciunile>>.Biserica se numea Mos Nita dupa numele celui ce a facut-o.In anul 1900 catunul numara 20 de familii.In aproprierea catunului Marasu este infiintat in anul 1865 catunul Zatna care pe parcursul anilor se va extinde si va fi integrat satului Marasu.
Tot din '"Monografia judetului Braila 1906’’a lui Nae Vasilescu aflam despre catunul Bandoiu infiintat pe la anul 1820 cu o populatie de 149 suflete cat numara in anul 1906.Incepand cu anul 1877 <<...la scoala din Stancuta sunt obligati sa vie si copiii din catunele Marasu,Bandoiu si Stoienesti.Biblioteca scoalei are 460 volume>>.
Dupa anul 1890 incep sa fie populate privalul Jaghea, Rotundu, Serban,Filipoiu. Astfel in privalul Bendoiu ia nastere asezarea de pe ’’Tarlele Bendoiu’’-primii locuitori fiind Ion Jurubita si Roman Purice care vor da numele asezarii de Bandoiu.Tot in aceasta perioada se infiripa satele Tacau si Plopi la distanta de 16 km de Marasu, Magureni la 10 km.      
                
CADRUL NATURAL
     Insula Mare a Brailei situata in partea de sud-est a tarii in cursul inferior al Dunarii,este cuprinsa de la Giurgeni-Vadu Oii la Braila,intre bratele Dunarii :Dunarea Noua,pe latura vestica si DunareaVeche,pe latura estica.
Cele doua brate ale Dunarii ce se formeaza de la Giurgini-Vadu Oii si se unesc la Braila,cuprind intre ele o unitate de relief insulara cu o suprafata de circa 76.687ha, formata prin depuneri succesive de depuneri aluviale.Pana in momentul indiguirii in cea mai mare parte frecvent inundabila,aceasta unitate prezinta forme de relief de lunca,larg reprezentate prin :lacuri, balti, ghioluri,privale,japse si grinduri.Formele negative de relief,erau in permenenta sau in cea mai mare parte a anului acoperite cu apa.
Ca aspect general,insula se prezinta ca o covata larga cu marginile ridicate-grinduri-spre cele doua brate si cu fundul coborat axial nord-sud, format dintr-o inlantuire de sectoare depresionare inundabile,ce functionau ca lacuri,balti,ghioluri ,privale si japse.Dupa indiguire,insula a fost cuprinsa intr-o retea de canale grupate pe sisteme de desecare,care colecteaza apele in exces si le deverseaza prin statiile de pompare in Dunare.
 
RELATII IN TERITORIU
       Comuna Marasu se afla la 65km de municipiul Braila pe drumul judetean D.J.212 A .Comuna are in componenta 5 sate : Marasu- resedinta de comuna, Tacau, Bandoiu, Magureni si Plopi.Vetrele satelor sunt localizate in imediata apropiere a digului ce strabate malul drept al Bratului Valciu Dunare.Legatura intre sate se face anevoios pe dig sau drum de pamant, existand doar drumul comunal D.C. Marasu-Bandoiu km 13+900- realizat printr-un program SAPARD in anul 2004.Drumul DJ212A ce leaga localitatea Marasu de trecere dig Braila are asfaltati numai 43 km , restul fiind pietruiti .Legatura cu localitatile din teritoriu Frecatei se face pe drumuri de pamant.Accesul din 212A spre Lacul Blasova se face pe drum pietruit.
 
ACTIVITATI ECONOMICE
       Teritoriul comunei Marasu dispune de o oferta naturala deosebit de favorabila pentru dezvoltarea agriculturii ca functiune economica de baza,cu un profil complex, dominat de productia de cereale, plante tehnice si cresterea animalelor.Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea 29  ferme de stat ce apartin IMB-ului, cu profil dominat agricol.Din total suprafata teritoriu administrativ = 37.100 ha, fermele IMB ocupa o suprafata de 28.144 ha, S.C.A.S.S.= 1.677ha, vetre sat = 428 ha, iar diferenta de 6.851 ha insumeaza teren agricol si neagricol.In ramura industriala functioneaza doar o moara de malai in localitatea Marasu, fiind proprietate particulara.]
 
POPULATIA
Din datele puse la dispozitie de Directia Regionala de Statistica, populatia stabila la 1 iulie 2004 a comunei Marasu era de 3400 locuitori.Dintre acestia 1752 erau de sex masculin.    
Structura populatiei
Populatia pe localitati la recensamantul din 18 martie 2002 :
 
Localitatea
Total
Marasu
1100
Bandoiu
481
Plopi
346
Tacau
877
Magureni
682
Total
3486

 

Numele satelor aflate in administratie:

  • Măraşu
  • Băndoiu
  • Ţăcău
  • Măgureni
  • Plopi

 Suprafata:

  • Total         6.112 ha
  • Intravilan   437 ha
  • Arabil        5.775 ha

Nr. gradinite:           4

Nr. scoli:                 4

 

Activitati specifice zonei:

Agricultură, Creşterea animalelor, Apicultură, Pescuit, Împletituri din răchită

 

Obiective turistice:

Insula Mare a Brăilei care este declarată Parc Naţional asemănător Deltei Dunării, Rezervaţia naturală "Balta Mică a Brăilei", Lacurile naturale "Blasova şi Zăton"

 

Facilitati oferite investitorilor:

Concesionarea sau închirierea de terenuri la preţuri avantajoase în vederea construirii de societăţi care asigură locuri de muncă

 Proiecte de investitii:

Pietruire străzi comunale, Extindere şi modernizrae a sediului Primăriei, Construirea a două Biserici în satele Tăcău şi Măgureni, Reabilitarea şi construirea a două Cămine Culturale.